Авторизация

Объявление

Құрметті студенттер 2019-2020 оқу жылында қашықтан оқыту форматына көшуіне байланысты, академиялық қарыздары бар (F, Fx бағаларын алған, емтиханға жіберілмеген, емтиханға келмеген, оқу жоспарындағы айырмашылық, қосымша білім беру) студенттер үшін жазғы семестр онлайн форматта өткізіледі. Өтініштер 28.05.2020-05.06.2020 аралығында қабылданады. Сұрақтар туындаған жағдайда факультет бойынша офис регистраторға хабарласуға болады.
Начальник СҚҚО «Parasat» Мустафина Мергуль Оралбековна 87778587721
ФЕНиТ Ахметкалиева Алия Жайырбековна. 87773477696;
ФЭиП Асқарова Толқын Тлеубекқызы 87755092744;
ФиФИМО Панабек Арайлым Асылбекқызы 87782337698;
ФППиК Курметова Балхан Курметовна 87713543109.

Уважаемые студенты. В 2019-2020 учебном году из-за перехода обучение в онлайн формат, для студентов имеющих академическую задолженность (получившие оценку Ғ, Ғх, не допуск к экзамену, не явившие на экзамен, разница в учебных планах, дополнительное обучение) организовывается летний семестр в онлайн формате. Заявления принимаются с 28.05.2020-05.06.2020 года. По возникшим вопросам обращаться к специалисту своего факультета
Начальник СҚҚО «Parasat» Мустафина Мергуль Оралбековна 87778587721
ФЕНиТ Ахметкалиева Алия Жайырбековна 87773477696;
ФЭиП Асқарова Толқын Тлеубекқызы 87755092744;
ФИФиМО Панабек Арайлым Асылбекқызы 87782337698;
ФППиК Курметова Балхан Курметовна 87713543109.